TABELA III – ŻEBRA ŻELBETOWE POD ŚCIANKI DZIAŁOWE

Dł.

płyty

Masa ścianki

Szer. żebra

Zbrojenie

Zamiennie belka stalowa

Podłużne  AIII 34GS

Poprzeczne φ 5,5 A0

Dług. zbrojenia

Dołem

Górą

Przypodporowe

Przęsłowe

Ilość szt.

(φ)

Ilość szt.

(φ)

Rozstaw

Ilość

Rozstaw

Ilość

Dług.

Profil

M zgin.

(kN/m)

(cm)

(cm)

(cm)

(mm)

(cm)